Kynológia a strelectvo

Kynológia

 

   Kalendár kynologických podujati na rok 2020
   Kalendár kynologických podujati na rok 2018
   Kynologické podujatia na rok 2017
   Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2016.
   Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2015. Podujatia SPZ a kynologických klubov SPZ.
 

 

Dokumenty:

   Stanovy SKJ.      Skúšobný poriadok pre skúšky duričov.
   Chovateľský poriadok SKJ.      Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov.
   Výstavný poriadok SKJ.      Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov.
   Organizačný poriadok zboru rozhodcov.      Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení.
   Poriadok pre menovanie rozhodcov.      Všeobecné zásady pre skúšky PUP.
   Chovateľské stanice - smernica.      Poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov.
   Podmienky pre udelenie titulov CAC klubmi.      Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov.
 

 

Rozhodcovské tabuľky:

   Rozhodcovské tabuľky FSMP.      Rozhodcovské tabuľky SD.
   Rozhodcovské tabuľky IHF.      Rozhodcovské tabuľky SVMP.
   Rozhodcovské tabuľky IHF 2. strana.      Rozhodcovské tabuľky SVS.
   Rozhodcovské tabuľky JSMP.      Rozhodcovské tabuľky VP.
   Rozhodcovské tabuľky JSS.      Rozhodcovské tabuľky VSMP.
   Rozhodcovské tabuľky LSMP.      Rozhodcovské tabuľky VSS nová.
   Rozhodcovské tabuľky PF.      

 

Strelectvo

 

pdf.png    Kalendár streleckých podujatí na rok 2020
   Okresný pretek v streľba 2018 - brok
   Okresný pretek v streľbe 2018 - guľa
pdf.png    Kalendár streleckých podujatí na rok 2018
pdf.png    Strelecký kalendár na rok 2017
pdf.png    Strelecký kalendár na rok 2016
pdf.png    Kalendár streleckých podujatí v roku 2015
pdf.png    Okresný pretek B50, OS40
pdf.png    Okresný pretek M400
   M400 2017 - výsledky
   OS40,B50 2017 - výsledky

 

 

 

Related Articles

Zbrojný preukaz

Poľovný lístok

Poľovníctvo