Poľovný lístok

Vydanie alebo predlženie poľovného lístka pre občana Slovenskej republiky.

 1. Vypísanú a podpísanú žiadosť.
 2. 4x Foto 3x3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť, 1x preukaz , 1x karta člena ) – vydanie nového poľovného lístka.
  alebo
  2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť) - predĺženie poľovného lístka.
 3. Súhlas dotknutej osoby.
 4. Potvrdenie o poistení ( ak vydá OkO SPZ Ružomberok a poistenie je zahrnuté v členskom )
 5. Občiansky preukaz.
 6. Poľovný lístok alebo doklad o zložení skúšky z poľovníctva.
 7. Strelecký preukaz.
 8. Členský preukaz SPZ.
 9. Členský poplatok.

 

Poplatky za vydanie alebo predľženie PL pre občana SR:

Vydanie nového PL.

Predľženie PL

Týždenný 10 € Ročný 5 €
Mesačný 20 € 5-ročný 20 €
Ročný 10 € 10-ročný 40 €
5-ročný 40 €    
10-ročný 80 €    
Nad 62 rokov 40 €    
       
Členské poplatky:      
Na 1 rok 32 €    
Na 5 rokov 160 €    
Na 10 rokov 320 €    
       

 

Vydanie poľovného lístka pre občana iného štátu.

 1. Doklad o poistení počas platnosti PL a podľa zákona 274/2009 ( ak takýto doklad nemá , poistí ho SPZ ).
 2. Doklad oprávňujúci na lov zveri vystavení v cudzine alebo overenú kópiu.
 3. Doklad totožnosti.
 4. Predchádzajúci poľovný lístok.
 5. Vypísanú žiadosť.
 6. Administratívny poplatok.

 

Poplatky za vydanie alebo predľženie PL pre občana iného štátu

Vydanie nového PL.

 
Týždenný 50 €    
Mesačný 100 €    
Ročný 200 €    
5-ročný 400 €    
10-ročný 800 €    
Nad 62 rokov 1 000 €    
       
Poplatky poistenia:

     
Tyždenné poistné 1 €    
Mesačné poistné 2 €    
Ročné poistné 4 €    
       

 

 

  Dokumenty:

  Súhlas dotknutej osoby SPK.
  Súhlas dotknutej osoby SPZ.
  Žiadosť o vydanie*/predĺženie platnosti* poľovného lístka pre cudzinca.
  Žiadosť o vydanie*/predĺženie platnosti* poľovného lístka.
  Metodický pokyn pre vydávanie poľovných lístkov a predlžovanie ich platnosti pre OPK zo dňa 11.06.2011.
  Metodický pokyn pre vydávanie poľovných lístkov a predlžovanie ich platnosti pre OPK zo dňa 01.01.2014.
  Žiadosť o prijatie za člena SPZ.
  Žiadosť o prijatie za člena OPK.
  Oboznámenie SPZ so spracúvaním osobných údajov
  Oboznámenie SPK so spracúvanim osobných údajov

 

Related Articles

Kynológia a strelectvo

Zbrojný preukaz

Poľovníctvo