Predstavenstvo OPK v RK

Predseda OPK RK:

   Ing. Pavol JELENÍK, PhD.

Podpredseda OPK RK:

   František HOMOLA

Predseda DR pri OPK RK:

   JUDr. Andrej ŠKRINIAR

Predseda DK pri OPK RK:

   Mgr. Daniel ŠEVC

Vedúci kancelárie OPK RK:

   Martin MRVA