Komisie OPK v RK

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie:

Predseda:

Alojz JURČINA

Členovia:

 1. Ing. Jozef Randús
 2. Ing. Miroslav Vierik
 3. Juraj Švoš
 4. Ing. Benjamín Slašťan
 5. Ing. František Homola
 6. Ing. Patrik Marton
 7. Jozef Šimko
 8. Mgr. Ivan Bodor
 9. Stanislav Húšťava
 10. Bc. Libor Kraft
   

Kynologická komisia:

Predseda:

František HOMOLA

Členovia:

 1. MVDr. Branislav Ovad
 2. Martin Mrva
 3. Ladislav Lupták
 4. Jozef Janči
 5. František Vrlík
   

Strelecká komisia:

Predseda:

Bc. Marián POCHYBA

Členovia:

 1. Jozef Marton
 2. Ľubomír Mojš
 3. Milan Kelčík
 4. Ľubomír Zachar
 5. Ivan Hradský
   

Komisia pre legislatívu a osvetu:

Predseda:

Ing. Jozef RANDUS

Členovia:

 1. Ing. Radoslav Poprac
 2. Ing. Veronika Moravčíková
 3. Ing. Ivan Staňo
 4. Marián Pochyba
 5. Ing. Michal Olos
 6. Matúš Kráľ
 7. Stanislav Húšťava
   

Ekonomická komisia:

Predseda:

Ing. Ľubomír BAKOŠ

   

Dozorná rada:

Predseda:

JUDr. Andrej Škriniar

Členovia:

 1. Ing. Ivan Staňo
 2. Ing. Michal Blumenstein
   

Disciplinárna komisia:

Predseda:

Mgr. Daniel ŠEVC

Členovia:

 1. Ing. Milan Šlávka
 2. Ladislav Kačalka
 3. Jozef Priesol
 4. JUDr. Vladimír Mojš