Veterinárne informácie

 

Dokumenty:

   
   Nariadenie vlády SR č.359 z 19. októbra 2011
   
   Vyhláška MPRV č. 13 z 13. januára 2012
   
   Prehlásenie o prehliadke zvery
   


 
  Potrebné odkazy: 


 
  Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
  www.ivvl.sk > Školenia a preškolenia poľovníkov
   
  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
  www.svssr.sk >  Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat