Slovenská poľovnícka komora spustila webovú aplikáciu pre uľahčenie predaja diviny v koži

   Aplikácia

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Kynológia a strelectvo

Zbrojný preukaz

Poľovný lístok